NAGRODA GŁÓWNA
(Aparat Instax i warsztaty fotograficzne prowadzone przez Aleksandra Sorina)

kategoria-polacy-oczami-rosjan-janina-cynkiel_01Janina Cynkiel

kategroia-polacy-oczami-rosjan-wioletta-wiaderek_01Wioletta Wiaderek

kategoria-polacy-oczami-rosjan-wioletta-sokol_01Wioletta Sokół

WYRÓŻNIENIE
(warsztaty fotograficzne prowadzone przez Aleksandra Sorina)

kategoria-polacy-oczami-rosjan-lukasz-kowalski_03Łukasz Kowalski

kategoria-polacy-oczami-rosjan-pawel-biarda_03Paweł Biarda


WSZYSTKIE ZGŁOSZONE ZDJĘCIA